ibrahim ethem hazretleri -Altı Tavsiye

Altı Tavsiye

ibrahim-ethem-hazretleri

ibrahim-ethem-hazretleri

Meşhur veli İbrahim b. Edhem (k.s) otururken adamın biri gelerek,

– Ey şeyh! Ben kendime zulmetmiş bulunuyorum. Bana bir iki nasihat et de onları kendime rehber edineyim, der.

İbrahim b. Edhem (k.s) ona şu cevabı verir:

– Eğer şu altı öğüdü kabul edersen, bir daha zarar ziyan görmezsin.

• Birincisi: Allah Teâlâ’ya karşı âsi olmak ya da günah işlemek istediğin vakit, artık O’nun rızkını yeme.

Adam,

– Âlemde her ne varsa O’nun rızkı. Peki, ben rızkımı nereden temin edeceğim, diye sordu. İbrahim b. Edhem (k.s) dedi ki:

– Peki, O’nun rızkını yiyip kendisine âsi olman hiç yakışık alır mı?

• İkincisi: Âsi ve günahkâr olmak istediğinde Hak Teâlâ’-nın mülkünün dışına çık.

Adam,

– Bu dediğinizi yerine getirmek çok daha zor. Doğu ve batı, her yer O’nun mülkü olduğuna göre ben nereye gidebilirim ki, diye sorunca hazret dedi ki:

– Peki, mülkünde ikamet edip O’na âsi olman hiç yakışık alır mı?

• Üçüncüsü: Âsi ve günahkâr olmak istediğinde, öyle bir yerde ol ki Hak Teâlâ seni görmesin.

Adam,

– O bütün sırları bilirken, her şeyi görürken bu nasıl mümkün olur, diye sorunca hazret dedi ki:

– O’nun rızkını ye, mülkünde ikamet et, O her şeyi bilip gördüğü halde sonra da utanmayıp O’na âsi ol! Bu hiç yakışık alır mı?

• Dördüncüsü: Canını almak için ölüm meleği geldiği vakit ona, “Tövbe etmem için bana mühlet ver” de.

Adam,

– Ölüm meleği bu isteğimi kabul etmez ki, deyince hazret dedi ki:

– Ölüm meleğini kendinden bir an bile uzaklaştırma gücüne sahip olmadığına göre, o sana gelmeden evvel tövbe etme imkânını kullan, hemen günahlarına tövbe et.

• Beşincisi: Kabirde Münker ve Nekir melekleri sorgulamak için geldikleri vakit onları kendinden uzaklaştır.

Adam,

– İşte buna hiç gücüm yetmez, deyince hazret şu cevabı verdi:

– O halde onlara vereceğin cevabı şimdiden hazırla.

• Altıncısı: Yarın kıyamet günü, “Günahkârları cehenneme atın!” diye ferman geldiği vakit seni de götürürlerse sakın gitme!

Adam,

– Meleklere karşı gelmem ne mümkün! Söylediklerin çok doğru, deyip tövbe istiğfar eder, halini düzeltir.

Kaynak: (Sûfîlerden Sözler ve Menkıbeler Hâl Dili, Semerkand Yayınları)

Yazar: nasihatler.org

paylaş

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>